Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянов, Евгений
dc.date.accessioned2016-11-11T07:34:01Z
dc.date.available2016-11-11T07:34:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2955
dc.description.abstractИзложението на разработката поставя във фокуса на внимание идеята за одит и по-конкретно една относително слабо разпространена одитна форма, а именно социалния одит. Целта на автора е да натрупа доказателства в подкрепа на заложената теза която е, че социалният одит създава условия отговорността за усъвършенстването на обществото да стане прозрачен процес с прякото и активно участие на всички активно работещи социални субекти. Задачите, които се обособяват след декомпозицията на заложената цел се свързват с осъществяване на ретроспективен и функционален анализ на социалния одит и представяне на добрите практиките, чрез които се реализира в определени водещи в социално отношение държави.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;37
dc.subjectодитbg_BG
dc.subjectсоциална политикаbg_BG
dc.subjectинтересиbg_BG
dc.subjectзаинтересовани страниbg_BG
dc.titleОДИТ НА ОТГОВОРНОСТТА В СОЦИАЛНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record