Show simple item record

dc.contributor.authorГутева, Петя
dc.date.accessioned2016-11-11T07:37:16Z
dc.date.available2016-11-11T07:37:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2956
dc.description.abstractИнфраструктурните обекти, земята и активите с художествена и историческа стойност са специфични отчетни обекти в бюджетните организации. През последните години се прилагат два коренно различни подхода при тяхното счетоводно отчитане. В настоящата разработка е направен опит да се изследват предимства и недостатъците на всеки от тях. На основата на направения анализ се представят насоки за усъвършенстване счетоводното интерпретиране на тези отчетни обекти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;38
dc.subjectземяbg_BG
dc.subjectбюджетна организацияbg_BG
dc.subjectинфраструктурни обектиbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.titleНАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ, ЗЕМЯТА, АКТИВИТЕ С ХУДОЖЕСТВЕНА И ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record