Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеева, Искра
dc.date.accessioned2016-11-12T09:10:48Z
dc.date.available2016-11-12T09:10:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2966
dc.description.abstractИнтензивните процеси на глобализация и интернацио- нализация на бизнеса водят до непрекъснато повишаване на международната конкуренция и оказват съществен натиск за ефективно функциониране на националните икономики и отделните стопански структури. Бързото придвижване на научното познание от сферата на науката към практиката и адекватното му трансфериране в печеливши бизнес решения е сред най-успешните варианти за постигане на икономически ползи; за формиране на работещи модели, които генерират добавена стойност и за науката, и за икономиката. Именно на възможностите за включване на университетите във веригата за създаване на стойност е посветен настоящият доклад. Целта е да се идентифицира мястото на университетите в процеса на икономическо развитие и възможностите за постигане на ускорен растеж чрез използване на резултатите от академичните научни изследвания.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectакадемични научни изследванияbg_BG
dc.subjectтрансфер на знанияbg_BG
dc.subjectкомерсиализацияbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record