Show simple item record

dc.contributor.authorЦонева, Елка
dc.date.accessioned2016-11-12T09:17:24Z
dc.date.available2016-11-12T09:17:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2967
dc.description.abstractВзаимовръзката между пазара на труда и образованието е основната социалноикономическа зависимост, осигуряваща развитие на конкретния човек и обществото като цяло. Колкото по-високо и качествено е образованието на преобладаващата част от обществото, толкова по-добри са параметрите на пазара на труда. По-високото образователно и квалификационно равнище на работ- ната сила е съществен фактор за постигането на по-висока произ- водителност и повишаване конкурентоспособността на икономиката.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;12
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectпрофесионална подготовкаbg_BG
dc.subjectпро- фесионално-квалификационна структураbg_BG
dc.subjectзаетостbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.subjectпазар на трудаbg_BG
dc.titleВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record