Show simple item record

dc.contributor.authorПетков, Пламен
dc.date.accessioned2016-11-14T14:17:54Z
dc.date.available2016-11-14T14:17:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2968
dc.description.abstractВ настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват дългосрочните и краткосрочните зависимости между преките чуждестранни инвестиции в България и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, обобщаващ показател за отвореност на националната икономика и фиктивна (dummy) променлива, отчитаща членството на България в Европейския съюз. Иконометричният анализ се основава на годишни данни,отнасящи се за периода от 1990 г. до 2015 г. Резултатите показват,че съществува една дългосрочна зависимост между преките чуждестранни инвестиции и обхванатите тук основни детерминанти. С помощта на получения векторен модел за коригиране на грешката се извършва прогноза за бъдещите стойности на преките чуждестранни инвестиции с използване на импулсната функция и функцията за разлагане на вариациятаbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;21
dc.subjectпреки чуждестранни инвестициbg_BG
dc.subjectнестационарностbg_BG
dc.subjectкоинтеграционен анализbg_BG
dc.subjectвекторен модел за коригиране на грешката (VECM)bg_BG
dc.subjectпрогнозиbg_BG
dc.titleИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990-2015 Г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record