Show simple item record

dc.contributor.authorПеткова-Георгиева, Стоянка
dc.contributor.authorКараджова, Златина
dc.date.accessioned2016-11-14T14:21:54Z
dc.date.available2016-11-14T14:21:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2970
dc.description.abstractТеорията за икономическото развитие определя иновациите и технологичното развитие като основна движеща сила на икономическия просперитет на дадена страна. Затова иновациите са изведени като приоритет в обществената политика на напредналите държави. Под форма на организационна или институционална промяна те играят далеч по-важна роля при насърчаване на икономическия растеж, отколкото тясното разбиране за техническа иновация под формата на материално оборудване. Активните взаимодействия в иновационни мрежи са ключовата характеристика, отличаваща страни с добре развита икономика, базирана на знанието. Развитието на иновационни мрежи е изведено като ключов фактор за икономически растеж и е залегнало като приоритет на обществена политика, то е и един от поставените пет приоритета от Европейската комисия.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;22
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectиновационни мрежиbg_BG
dc.subjectНаучно-технологични парковеbg_BG
dc.subjectзнаниеbg_BG
dc.titleНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО ЧАСТ ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ МРЕЖИ – СРЕДА ЗА НАТРУПВАНЕ НА ЗНАНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record