Show simple item record

dc.contributor.authorКехайова-Стойчева, Мария
dc.contributor.authorВасилев, Юлиан
dc.date.accessioned2016-11-15T08:14:52Z
dc.date.available2016-11-15T08:14:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2991
dc.description.abstractАнализационните умения на продажбените екипи са важна характеристика, която оформя палитрата от професионални изисквания към тях. В много компании в България именно търговските екипи са действителните маркетингови двигатели на организациите от гледна точка на поддържане на взаимоотношенията с клиентите. За специалистите по продажби, вече не е достатъчно само да познават и да владеят метрики за анализ на поведението на клиентите. Търговците трябва да боравят с разнообразни технологични решения, за да оптимизират времето за анализи. Увеличаващото използване на ERP системи във фирмите в България в още по-голяма степен извежда на преден план необходимостта от формиране на интердисциплинарни умения в продажбените екипи. Извеждането и откриването на структури на покупка, взаимовръзки в данните за продажби от транзакционни данни е от ключово значение за информираното управление на продажбите. Настоящият доклад има за цел да демонстрира интердисциплинарен подход, прилаган в обучението на магистри по маркетинг, специалност „Управление на продажбите и мърчандайзинг“ като фокусира вниманието върху приложението на data mining подход при извличане на скрити структури в транзакционни данни от ERP система.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectтранзакционни данниbg_BG
dc.subjectанализ на продажбитеbg_BG
dc.subjectdata miningbg_BG
dc.subjectRapid Minerbg_BG
dc.subjectERP системиbg_BG
dc.titleФОРМИРАНЕ НА НОВИ УМЕНИЯ В БЪДЕЩИ ТЪРГОВЦИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СКРИТИ ВРЪЗКИ В ТРАНЗАКЦИОННИ ДАННИ ОТ ERP СИСТЕМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record