Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.date.accessioned2016-11-15T09:25:15Z
dc.date.available2016-11-15T09:25:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2998
dc.description.abstractВ доклада се изследва конкурентоспособността на европейските страни в сферата на туризма, оценена чрез система от показатели, формиращи индекса за конкурентоспособност на пътуванията и туризма (Travel and Tourism Competitiveness Index – TTCI). Използван е клъстерен анализ за обособяване на еднородни групи страни и са идентифицирани факторите с най-голямо влияние при тяхното формиране. Установено е мястото на България и са очертани необходимите действия за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на страната като туристическа дестинация.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;11
dc.subjectиндекс на конкурентоспособност на пътуванията и туризмаbg_BG
dc.subjectклъстерен анализbg_BG
dc.subjectкритерииbg_BG
dc.subjectиндикаториbg_BG
dc.titleКЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record