Show simple item record

dc.contributor.authorЕниманев, Красимир
dc.date.accessioned2016-11-15T11:50:46Z
dc.date.available2016-11-15T11:50:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3007
dc.description.abstractСтруктурните промени в отделните селища или в местоположението на производствените мощности са свързани с големи загуби на инфраструктурата,породени от измененията в уличните трасета,във водоснабдителната ,канализационната мрежа и електрификацията. Продължителното използване на инфраструктурния фонд, поставя въпроса за неговата интензивност,определяща се от мащабите,от целите и от динамиката на социално-икономическото регионално развитие. Това от своя страна поставя въпроса за формирането на ефективни пропорции както вътре в инфраструктурата (между нейните елементи),така и в пропорциите между нея и потребителите и.Регулирането на тези пропорции е в основата на управлението на териториалните системи и е ключов момент за ре- ализацията на основни положения в реалната икономическа поли- тика,насочена към повишаването на ефективността на регионал- ното производство и сближаването на териториалните единици по икономическо развитие и жизнено равнище. Комплексната пространствена зависимост на инфраструктурните елементи изисква съзнателното им планомерно изграждане според ранга на териториалните системи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;45
dc.subjectинфраструктураbg_BG
dc.subjectинфраструктурна осигуреностbg_BG
dc.subjectтериториални селищни системиbg_BG
dc.titleКОМПЛЕКСНА ПРОСТРАНСТВЕНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПЛАНИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СИСТЕМИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record