Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянова, Зорница
dc.contributor.authorАтанасов, Борислав
dc.date.accessioned2016-11-15T12:01:07Z
dc.date.available2016-11-15T12:01:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3011
dc.description.abstractПроучването на световно и европейско равнище по отношение на моделите за управление на водите и моделите за управление на проекти, свързани с тях показва, че съществува голямо многообразие. Целта на доклада е да се оценят добри практики при управлението на водните проекти на европейско и световно равнище, като на тази база се направят обобщени изводи и препоръки за осъществяване на проектното управление в България. Основният методичен подход, приложен в доклада е „изследване на отделен случай”, тъй като този метод е приложим при изучаване на спецификите на управлението на водните проекти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;47
dc.subjectуправление на проектиbg_BG
dc.subjectводен секторbg_BG
dc.subjectдобри практикиbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР - ДОБРИ ПРАКТИКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record