Show simple item record

dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.date.accessioned2016-11-15T12:07:59Z
dc.date.available2016-11-15T12:07:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3013
dc.description.abstractПрилаганите системи за пространствено развитие във всяка държава следват установени практики, традиции, които произтичат от социално-икономическата, политическата и културната специфики на съответната страна. Европейската политика за развитие, в която плановият подход е основополагащ, изисква постигане определена степен на кохезия по отношение на системите за пространствено развитие. Докладът разглежда някои европейски регламенти по отношение на пространственото планиране и тяхното отражение в национални стратегически и нормативни документи и практики. В резултат на контент анализа са набелязани някои насоки за усъвършенстване на стратегическата рамка за пространствено планиране в България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;49
dc.subjectпространствено планиранеbg_BG
dc.subjectрегионално развитиеbg_BG
dc.subjectинтегрираностbg_BG
dc.subjectкохезияbg_BG
dc.titleСТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record