Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.date.accessioned2016-11-15T12:17:03Z
dc.date.available2016-11-15T12:17:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3017
dc.description.abstractМестните инициативни групи (МИГ) разработват специфични стратегии в които включват дейности, съобразно регионалните особености и нуждите на местното население. Те са свързани с подобряване на конкурентоспособността на агросектора, стимулиране включването на неземеделски дейности в селската икономика, подобряване условията на живот, развитие на горския фонд, повишаване на квалификация, намаляване на бедността, иновации, Натура 2000 и др. Взаимодействието между местната власт, неправителствените организации и бизнеса в действащия програмен период (2014-2020 г.) е все по-ярко изразено и са налице редица добри практики. Това дава възможност за съживяване на бизнеса и селската икономика, както и задоволяване на редица обществени потребности с цел съхраняване и популяризиране на местната идентичност.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;52
dc.subjectМИГbg_BG
dc.subjectместно развитиеbg_BG
dc.subjectстратегииbg_BG
dc.subjectселска икономикаbg_BG
dc.subjectпредизвикателстваbg_BG
dc.titleМЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record