Show simple item record

dc.contributor.authorАлексиев, Алекси
dc.date.accessioned2016-11-15T12:21:24Z
dc.date.available2016-11-15T12:21:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3019
dc.description.abstractПроцесът на трансформация на аграрния сектор и провежданите политики в периода на подготовка и членството на страната в Европейския съюз, оказаха определящо влияние върху неговата отраслова, продуктова и организационна структура. Основната цел на настоящото изследване е да се анализират настъпилите промени в структурата на аграрния сектор и оцени тяхното влияние върху производствения потенциал, конкурентни възможности и обществена подкрепа. Проучени са основните движещи сили, посоката и темповете на структурните промени в отрасъла. Анализирани са социално-икономическите последствия и е направен опит за оценка на тяхното комплексно въздействие върху устойчивото развитие на селските райони.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;53
dc.subjectпреструктуриранеbg_BG
dc.subjectпроизводствоbg_BG
dc.subjectдоходиbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record