Show simple item record

dc.contributor.authorПетрова, Симеонка
dc.date.accessioned2016-11-15T12:22:52Z
dc.date.available2016-11-15T12:22:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3020
dc.description.abstractВ процеса на изследване на същността и ролята на решенията за устойчиво развитие на търговския асортимент се открояват редица въпроси, представляващи не само теоретичен, но и практически проблем. Устойчивостта се превръща в непосредствен измерител на динамичните промени, настъпващи в резултат на прилагането на модерни концепции за създаване на пазарни предимства. Източник на една част от тези предимства са използваните иновативни подходи за формиране и обезпечаване на устойчивостта на търговския асортимент. Основната цел на настоящата разработка е да се разгледат и интерпретират базови теоретико-методологични постановки на формирането и устойчивото развитие на търговския асортимент. Многообхватността на така откроения процес предопределя изследователския интерес.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;20
dc.subjectпроцес на формиране на търговския асортиментbg_BG
dc.subjectустойчивост на търговския асортиментbg_BG
dc.titleПОДХОДИ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АСОРТИМЕНТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record