Show simple item record

dc.contributor.authorТерзиев, Венелин
dc.contributor.authorАрабска, Екатерина
dc.date.accessioned2016-11-15T13:32:36Z
dc.date.available2016-11-15T13:32:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3027
dc.description.abstractДокладът анализира значението на придобиването и разпространението на знания и трансфера на иновации за развитието на земеделския и хранителния сектор в съвременната динамична среда, характеризираща се с разнообразни проблеми от глобален характер, но и с осъзнат обществен и политически интерес към постигане на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие. Проучването поставя акцент върху необходимостта от приложение на интегрирани подходи в производството, увеличаване на информираността, насърчаване на достигането до нови знания и въвеждане на иновации чрез секторно обединяване, като подчертава необходимостта от изграждане на Система за знания и иновации в земеделието (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS) в България, за която се предлага адаптиран модел за страната.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;55
dc.subjectиновацияbg_BG
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectземеделиеbg_BG
dc.subjectсистемаbg_BG
dc.titleУСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record