Show simple item record

dc.contributor.authorБилев, Михаил
dc.date.accessioned2016-11-15T14:05:35Z
dc.date.available2016-11-15T14:05:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3035
dc.description.abstractКооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите, социалните и културни потребности на своите член-кооператори. Тяхното бъдещо развитие се определя от факта, че като устойчив бизнес модел те се базират върху принципи, като доброволно членство, равнопоставеност, демократичен контрол, сътрудничес- тво, взаимопомощ, загриженост за общността. Стабилизирането на кооперациите в България започна едва след присъединяването ни към Евросъюза, като днес европейското финансиране дава все повече възможности за успешно развитие на кооперативната форма. Нараства броя на кооперациите с по-висока конкурентоспособност при стопанисване и обработване на земята в съвременното земеделие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;63
dc.subjectземеделски кооперацииbg_BG
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.subjectпредизвикателстваbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record