Show simple item record

dc.contributor.authorТодорова, Милена
dc.date.accessioned2016-11-15T14:10:31Z
dc.date.available2016-11-15T14:10:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3036
dc.description.abstractОбщата селскостопанска политика (ОСП) на Европа от своето въвеждане през 1962 г. до наши дни претърпява няколко значими промени. Всички те са насочени към подобряване на прилаганите мерки за подпомагане на земеделското производство. Съществено значение за развитието на ОСП има отчитането на целия комплекс от икономически, социални, екологични аспекти. Последните имат изключително важна роля, защото без балансирана и запазена природна среда е невъзможно да бъдат постигнати икономическите и социалните цели на ОСП.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;64
dc.subjectОбща селскостопанска политикаbg_BG
dc.subjectикономикаbg_BG
dc.subjectекологияbg_BG
dc.subjectЕвропаbg_BG
dc.subjectР. Българияbg_BG
dc.titleЕКОАСПЕКТИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record