Show simple item record

dc.contributor.authorХристова, Венета
dc.date.accessioned2016-11-21T12:21:25Z
dc.date.available2016-11-21T12:21:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3040
dc.description.abstractПредприемачеството е един от най-важните фактори за изграждането и развитието на пазарната икономика. Като важно условие за развитието му се счита адекватното обучение. Значимостта на обучението по предприемачество е една от зоните на съвременни теоретично-практически търсения на изследовате- лите по целия свят, независимо дали става дума за обучения в развити, развиващи се или бедни страни. Докладът акцентира върху предизвикателствата пред обучението по предприемачество в Бъл- гария, изследвайки промените в тази посока, въведени през последната година и тяхната проекция в бъдеще.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;13
dc.subjectпредприемачествоbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.subjectбъдещи ефектиbg_BG
dc.titleОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record