Show simple item record

dc.contributor.authorАндреева, Мария
dc.date.accessioned2016-11-21T13:14:43Z
dc.date.available2016-11-21T13:14:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3042
dc.description.abstractВ доклада се разглеждат принципите и методите на организационното обучение като стратегическа интервенция за организационно развитие, която осигурява стабилизиране на организационните промени и най-ефективна адаптация към тях в самообучаващите се организации. Оценяват се предимствата на философията на самообучаващите се организации да се адаптират към условията на средата, като насочват отделните мениджъри в областта на кариерата и планиране на живота им по такъв начин, който удовлетворява стратегическите потребности на организацията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;30
dc.subjectорганизационно развитиеbg_BG
dc.subjectорганизационно обучениеbg_BG
dc.subjectсамообучаваща се организацияbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ В САМООБУЧАВАЩИТЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record