Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелова, Красимира
dc.date.accessioned2016-11-21T13:37:02Z
dc.date.available2016-11-21T13:37:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3045
dc.description.abstractСъществуват мнения, според които социалната политика вече е изиграла ролята си и дори е невъзможна в съвременния етап на развитие на обществото и света. Причините за това се коренят в недостига на икономически ресурси поради икономически кризи, екологични проблеми и войни в различните региони на света. Според нас е точно обратното - значението на социалната по- литика нараства по същите причини, т.е. икономическите кризи, екологичните проблеми и войните поставят големи групи от хора в условия на несигурност и неблагоприятна жизнена среда. Тези хора изпитват необходимост от цялостна подкрепа и спешно подпома- гане. В настоящата разработка се отделя внимание на следните проблеми: необходимост от социална политика, справедливост и со- циална политика и значението й в съвременното общество.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;15
dc.subjectсоциална политикаbg_BG
dc.subjectобществоbg_BG
dc.subjectнеравенствоbg_BG
dc.subjectбедностbg_BG
dc.subjectсправедливостbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record