Show simple item record

dc.contributor.authorНайденов, Сергей
dc.date.accessioned2016-11-22T09:48:20Z
dc.date.available2016-11-22T09:48:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3054
dc.description.abstractРазвитието на съвременната логистика е стимулирано от приноса и за повишаване на ефективността на стопанската дейност и корпоративната рентабилност. Заема централно място и в реализацията на стремежа на фирмите да придобият конкурентно предимство на пазара. Развива се техническа, технологическа, икономическа интеграция на звената от веригите, пропускащи тези потоци, което ги обвързва в единна система. Рязко се повишава ефектив- ността на управление на материалните потоци, основаващо се на достиженията в комуникационните технологии, нарастващите възможности на мониторинг на движението на потоците на всички етапи във и между фирмите.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;39
dc.subjectуправление на логистичната дейностbg_BG
dc.subjectфирмено партьорствоbg_BG
dc.subjectпредизвикателстваbg_BG
dc.subjectкорпоративна практикаbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПАРТНЬОРСТВОТО ВЪВ ФИРМАТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УСПЕШНА КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record