Show simple item record

dc.contributor.authorМерджанов, Иван
dc.date.accessioned2016-11-22T11:23:58Z
dc.date.available2016-11-22T11:23:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3055
dc.description.abstractТема на разработката е възникващото имплицитно противоречие между индивидуалния характер и автономност на ученето при различните форми на електронно обучение и прекъсването на връзката между учещите и преподаващите в рамките на учебния процес. От дидактико-методическа гледна точка независимото от време и място мултимедиално учене обуславя индивидуалния характер на усвояване на знания, съобразен с предпочитания стил и начин на работа на отделния учещ. Същевременно обаче вир- туалният характер на учебния процес превръща учещите и техните преподаватели във виртуални (не-личностни) субекти, които кон- тактуват (ако изобщо го правят) единствено посредством потре- бителски имена, без по правило да знаят кой стои зад тях. Тези два паралелни процеса превръщат електронната форма на дистанционно обучение в съвсем нова образователна реалност, при която класическите взаимоотношения между учител и ученик престават да функционират.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;17
dc.subjectелектронно обучениеbg_BG
dc.subjectиндивидуализацияbg_BG
dc.subjectперсонализацияbg_BG
dc.subjectдеперсонификацияbg_BG
dc.subjectконективизимbg_BG
dc.titleЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record