Show simple item record

dc.contributor.authorГанева, Ваня
dc.date.accessioned2016-11-22T11:41:18Z
dc.date.available2016-11-22T11:41:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3058
dc.description.abstractГоляма част от политиките в съвременните европейски общества са насочени към социално включване на уязвимите групи. Социалното включване благоприятства процеса на интеграция в обществото, свързано е с осигурен достъп до възможности и ресурси, необходими за пълноценното участие в икономическия, социал- ния и културния живот. То е формулирано като една от целите в Стратегията на ЕС за устойчив растеж през следващото десети- летие – „Европа 2020”. Социалното предприемачество подпомага социалното включване на уязвимите групи чрез осигуряване на заетост, подобряване на техния жизнен стандарт, предоставяне на услуги и други форми на подкрепа. То представлява дейност, ориентирана не само към пе- чалба, но и към постигането на социални цели, свързани с благоденствието на цялото общество и определени социални групи в неравностойно положение.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;20
dc.subjectсоциално включванеbg_BG
dc.subjectуязвими групиbg_BG
dc.subjectсоциално предприемачествоbg_BG
dc.subjectсоциална икономикаbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record