Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.date.accessioned2016-11-23T13:54:09Z
dc.date.available2016-11-23T13:54:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3062
dc.description.abstractИновациите са важна част от процеса на глобализация и необходима предпоставка за създаване на конкурентно предимство за модерната стопанска единица. Същността на иновационната политика е максимизирането на социално-икономическия ефект от основната дейност на стопанските субекти. В обобщен вид иновационният процес представлява следването на стратегия, която позволява на организацията да постигне своята основна цел посредством структурно‐последователни процеси. В хода на иновационния процес, на базата на основните принципи за развитие на иновационния потенциал във фирмата и съответното ресурсно осигуряване, се осъществява икономически растеж, базиран върху високи технологии.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;43
dc.subjectиновационен потенциалbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectзнаниеbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectбизнес организацияbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация