Show simple item record

dc.contributor.authorБожиков, Асен
dc.date.accessioned2016-11-23T14:35:15Z
dc.date.available2016-11-23T14:35:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3063
dc.description.abstractРолята на информационните и комуникационни технологии за осъществяване на бизнес през XXI век е безспорна, но в същото време те могат да се превърнат и в сериозна точка на слабост за бизнес организациите. Широкият спектър от заплахи за сигурността на информационните системи, както и традиционните проблеми, свързани с нефункционалните атрибути на тези системи предполагат необходимостта от съществуване на план за възстановяване от ИТ бедствия и аварии в бизнес организацията. Неговата цел е да осигури подход за справяне със събития, които биха довели до срив в някои от ИТ компонентите, но въпреки това критичните за бизнес дейността системи да продължат да функционират. В същото време този план не трябва да съществува самоцелно, а трябва да е обвързван с бизнес целите, които си е поставила организацията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;44
dc.subjectвъзстановяване от ИТ бедствия и аварииbg_BG
dc.subjectбизнес целиbg_BG
dc.subjectзащита на даннитеbg_BG
dc.titleЗА ВАЖНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ ИТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ВРЪЗКАТА С ПОСТАВЕНИТЕ БИЗНЕС ЦЕЛИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record