Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Даниела
dc.date.accessioned2017-03-06T13:56:03Z
dc.date.available2017-03-06T13:56:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3082
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да се представят особеностите на обезценката на нетекущите активи като проявление на принципа на консерватизъм в счетоводството и оценяването чрез приблизителни счетоводни оценки. Представени са основните постановки на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор по въпроса за установяването на възстановимата стойност на нетекущите активи в бюджетните организации от гледна точка на спецификата им на активи, които не генерират самостоятелно парични потоци. На фона на международната практика са коментирани и правилата и изискванията за обезценка у нас.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectобезценкаbg_BG
dc.subjectнетекущи активиbg_BG
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectМеждународни счетоводни стандарти за публичния секторbg_BG
dc.titleОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record