Show simple item record

dc.contributor.authorАлександров, Станислав
dc.contributor.authorГеоргиева, Галя
dc.date.accessioned2017-03-06T14:33:27Z
dc.date.available2017-03-06T14:33:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3089
dc.description.abstractВъв връзка с прилагането на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия2 настъпиха промени в счетоводната нормативна уредба. В настоящата разработка вниманието е съсредоточено върху новите моменти при прилагането на Закона за счетоводството и съществуващите противоречия в него.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectЗакон за счетоводствотоbg_BG
dc.subjectкатегории предприятияbg_BG
dc.subjectприложима счетоводна базаbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.titleАКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record