Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.date.accessioned2017-03-07T09:09:34Z
dc.date.available2017-03-07T09:09:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3103
dc.description.abstractУсвояването на финансовата подкрепа, предоставяна от фондовете на Европейския съюз (ЕС), предизвиква необходимостта от осъществяването на ефективен контрол по отношение на разходването на публичните средства. Чрез одита на реализираните операции и дейности, финансирани със средства от европейската общност, се създава най-адекватна представа относно законосъобразността и целесъобразността на постигнатите резултати. Осигуряването на достоверна и съществена счетоводна информация при одита на средствата от ЕС предполага събирането на достатъчни и уместни одитни доказателства, чрез които компетентните лица да изразят своето становище по реализираните операции и дейности, финансирани от фондовете на общността.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectсчетоводна информацияbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.subjectодитbg_BG
dc.subjectевропейски проектиbg_BG
dc.subjectсредства от Европейския съюзbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОДИТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record