Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.date.accessioned2017-03-07T09:18:10Z
dc.date.available2017-03-07T09:18:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3105
dc.description.abstractРеализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демок- ратичните процеси. Вниманието основно е насочено към изследване на предпостав- ките за реализиране на идеята за електронна демокрация в България. За целта са представени ключовите проблеми, свързани с функционирането на електронната демокрацията и причините за тяхното възникване. На основата на множество данни е направен сравнителен анализ на състоянието на информационното общество, електронното правител- ство и електронните услуги в България и в останалите страни от Европейския съюз.Подчертана е изключително важната роля, която социалните медии могат да играят в процеса на реализиране на различни форми на електронна демокрация. Основната теза на автора е, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са предпоставка и много важен фактор за раз- витието на електронната демокрация. Но решаващо значение за използ- ването на интернет в различните форми на демократичния живот имат степента на е-готовност на страната, функциониращо електронно правителство и електронни услуги, трайният интерес на гражданите да участват в управлението и да изискват прозрачност и свободен достъп до информация, правителството и гражданските организации, адекватна законодателна база, добре развито гражданско общество и стремеж за непрекъснато утвърждаване и развитие на демократичните институти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectелектронна демокрацияbg_BG
dc.subjectелектронно управлениеbg_BG
dc.subjectелектронни услугиbg_BG
dc.subjectелектронно правителствоbg_BG
dc.subjectинформационно обществоbg_BG
dc.titleПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record