Show simple item record

dc.contributor.authorБожинов, Божидар
dc.date.accessioned2017-03-07T11:50:54Z
dc.date.available2017-03-07T11:50:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3115
dc.description.abstractНавлизането на новите информационни и комуникационни технологии в банковия бизнес радикално променя същността и характера на банковата дейност. Успоредно с конкурентните предимства и прекия икономически ефект от навлизането на високотехнологичните иновации в банковия сектор, кредитните институции се изправят и пред редица предизвикателства, едно от които е и гарантиране сигурността на предоставяните продукти и свързаната с тях информация. Основната цел на настоящото изследване е изясняване на същността, проявленията и методите за управление на информационната безопасност в търговската банка. Особен акцент се поставя върху източниците на операционен риск в търговската банка, оказващи непосредствено влияние върху потенциала за увеличаване на риска, свързан с информационната сигурност, като се разглежда ролята на банковия мениджмънт в управлението на този процес и методите и механизмите за намаляване на проявленията на разглеждания риск.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectинформационна сигурностbg_BG
dc.subjectинформационни технологииbg_BG
dc.subjectдистанционно банкиранеbg_BG
dc.subjectонлайн банкиранеbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record