Show simple item record

dc.contributor.authorЕмилова, Петя
dc.date.accessioned2017-03-07T12:03:38Z
dc.date.available2017-03-07T12:03:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3119
dc.description.abstractСистемите за електронно обучение (ЕО) се налагат като ключов мениджърски инструмент в бизнес стратегиите за управление на човешкия ресурс, за усъвършенстване на ефективността на процесите на професионално израстване на персонала и за развитие на корпоративното знание. Целта на статията е да представи някои от новите концепции за ЕО – екосистема за ЕО, обучение в сътрудничество, учене през целия живот, повсеместно обучение, ЕО като метод за създаване на знания и генериране на колективна интелигентност. Също така да очертае потенциала на ключовите информационни технологии – мобилни технологии, Web 2.0 и облачни услуги за развитието на ефективни стратегии и модели за използване на ЕО, неговото превръщане в резултатна и ефективна бизнес практика и налагане като водеща, електронно реализирана дейност (е-дейност). За постигане на целта на научната статия са използвани логически методи като анализ, синтез и сравнение, теоретични изследователски методи като абстрахиране и обобщаване. Основният емпиричен метод, който е приложен, е моделирането.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectелектронно обучениеbg_BG
dc.subjectекосистема за електронно обучениеbg_BG
dc.subjectобучение в сътрудничествоbg_BG
dc.subjectоблачни, услугиbg_BG
dc.subjectWeb 2.0.bg_BG
dc.titleЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕННИЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ – НОВИ КОНЦЕПЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record