Show simple item record

dc.contributor.authorПроданов, Стоян
dc.contributor.authorПавлов, Цветан
dc.date.accessioned2017-03-07T13:18:44Z
dc.date.available2017-03-07T13:18:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3136
dc.description.abstractВ разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най- перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроико- номически и финансови зависимости, и е развита математическата ос- нова на класическия CCAPM. След това са изведени водещите подходи за модификация на базовия модел, преодоляващи част от неговите не- достатъци. Анализирани са предимствата, недостатъците и способността на съвременните модели, базирани на потреблението, да пресъздадат емпиричните зависимости в доходността и риска на финансовите активи. Водещият извод от статията е, че все още липсва убедителен, консенсусен рационален модел, който пресъздава в достатъчна степен характеристиките на финансовите пазари. От иконометрична гледна точка, най-близо в това начинание е моделът на дългосрочния риск на Bansal и Yaron (2004) и неговите модификации.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectмодели за оценка на активиbg_BG
dc.subjectосновани на потреблениетоbg_BG
dc.subjectрекурсивна полезностbg_BG
dc.subjectдългосрочен рискbg_BG
dc.subjectхетерогенни потребителbg_BG
dc.subjectпъзел с рисковата премия на акциитеbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record