Show simple item record

dc.contributor.authorИлиев, Никола
dc.date.accessioned2017-03-07T13:52:14Z
dc.date.available2017-03-07T13:52:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3145
dc.description.abstractЗародилата се през 21. век глобална рецесия принуждава инвеститорите да създадат нова или преоткрият забравена парадигма, третираща риска. Решението е рисковата атрибуция на историческата доходност на публични компании спрямо глобални макроикономически фактори, декомпозиция на същата и изследването ѝ посредством рис- кови експозиции и рискови премии. Последователността позволява на инвеститора да влезе в ролята на риск-мениджър и макро анализатор на капиталовия пазар и даде прогноза за бъдещите източници на риска за компаниите, фондовата борса, икономиката и глобалния свят.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectглобални рискови факториbg_BG
dc.subjectфакторна рискова премияbg_BG
dc.subjectранкиране на факториbg_BG
dc.titleРИСКОВАТА АТРИБУЦИЯ – МОДЕЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record