Show simple item record

dc.contributor.authorЗафирова, Цвета
dc.date.accessioned2017-05-03T12:49:15Z
dc.date.available2017-05-03T12:49:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2534-9457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3189
dc.description.abstractВ стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната лите- ратура съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо решение. Целта на студията е да предложи технология за управление на нефи- нансовия риск при вземане на стратегически решения. Тя е изведена на основата на теоретични изследвания на учени, добрите световни практики и методологията на стратегическото управление. Предложената технология, паралелно с детайлно изяснените етапи в нея, ще помогнат на организациите при вземане на управленски решения, вкл. и стратегически.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectнефинансов рискbg_BG
dc.subjectстратегически решенияbg_BG
dc.subjectоценка на рискаbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record