Show simple item record

dc.contributor.authorБашев, Храбрин
dc.date.accessioned2017-05-03T12:53:13Z
dc.date.available2017-05-03T12:53:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2534-9457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3190
dc.description.abstractСтатията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанс- тва”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено стопанство да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се систематизират принципните механизми и форми на управление на фермерска устойчивост, които включват институционалната среда, пазарни, частни, колективни, обществени и хибридни форми. След това се предлага система от критерии и показатели за оценка равнището на устойчивост на земеделските стопанства в съвременния етап от развитието на нашето селско стопанс- тво. Накрая се представя подход за анализ и оценка на системата за управление на фермерската устойчивост.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectустойчивост на фермитеbg_BG
dc.subjectоценкаbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleУСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record