Show simple item record

dc.contributor.authorЛамбовска, Мая
dc.date.accessioned2017-05-03T13:00:08Z
dc.date.available2017-05-03T13:00:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3192
dc.description.abstractСтатията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при рево- люционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани функциите и приложението на инструментариума за идентифициране и измерване на заплахите за организацията. Във втората част на статията са описани ролята и приложението на инструментариума за противодействие на заплахите за организацията. Предложеният инструментариум е илюстриран с някои резултати от изследователски проект „Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката на Р България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectсистема за вътрешен контролbg_BG
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.subjectметоди и инструментиbg_BG
dc.titleМЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record