Show simple item record

dc.contributor.authorКолева, Росица
dc.contributor.authorКасабова, Стела
dc.date.accessioned2017-05-03T13:05:06Z
dc.date.available2017-05-03T13:05:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2534-9457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3193
dc.description.abstractДейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономичес‐ ката теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански. Последният представлява вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, които се отразяват върху най-съществените финансови показатели на предприятието. Анализът на бизнес риска представлява система от специални знания, свързани с изследване на икономическите процеси в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Той включва количествено измерване на фактори, обуславящи динамиката на показателите за риска, както и дейности по минимализиране на неговото въздействие. В разработката се характеризират статистически методи за анализ на риска, които са приложени при практическо изследване чрез измерителите на разсейване в три акционерни дружества.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectбизнес рискbg_BG
dc.subjectинвестиционен рискbg_BG
dc.subjectстатистическо разсейванеbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record