Show simple item record

dc.contributor.authorГанева, Ваня
dc.date.accessioned2017-07-15T11:34:59Z
dc.date.accessioned2017-07-15T16:01:49Z
dc.date.available2017-07-15T11:34:59Z
dc.date.available2017-07-15T16:01:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3203
dc.description.abstractВ статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на икономическата социология като наука, в контекста на връзката с предмета й, и кои подходи и теории в социологията и икономическата социология могат да се използват като обяснителни модели на социалната и солидарна икономика. В заключение се достига до извода, че социалната и солидарна икономика съчетава успешно постигането на икономически и социални цели. Тя допринася за социално приобщаване и включване, и играе важна роля за интегриране на рискови групи като например, хора с умствени и физически увреждания. Социалната и солидарна икономика като част от икономиката на съответното общество се явява обект на изследване от страна на икономическата социология като наука, изучаваща социалните аспекти на икономическия живот. Разработените в съвременната икономическа социология теоретични подходи (за социалните мрежи, социалния капитал, социалната природа на икономическите действия и други) могат да бъдат използвани като обяснителни модели на процесите, протичащи в социалната и солидарна икономика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectсоциална икономикаbg_BG
dc.subjectсолидарна икономикаbg_BG
dc.subjectикономическа социологияbg_BG
dc.subjectсоциални мрежиbg_BG
dc.subjectсоциален капиталbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА – ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖАВАНЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И КООПЕРИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record