Show simple item record

dc.contributor.authorРайков, Евгени
dc.date.accessioned2017-07-15T11:34:59Z
dc.date.accessioned2017-07-15T16:01:50Z
dc.date.available2017-07-15T11:34:59Z
dc.date.available2017-07-15T16:01:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3204
dc.description.abstractСъвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които идентифицират по-точно въздействието на външната среда и вътрешни ресурси за поддържане на баланс между рентабилността и ликвидността. Разгледаните тенденции за българските компании показват променлива рентабилност на краткотрайните активи в резултат на динамично променящата се обращаемост и несигурността по отношение на продажбите. Ниската рентабилност и обращаемост на общите активи е резултат от негативния ефект на дългосрочната инвестиционна политика преди и по време на кризата от 2007 година. Постоянната ликвидност демонстрира стабилно поведение чрез регулирането й с промените в краткосрочните задължения, а повишаването на общата ликвидност е израз на приоритетите на финансовия мениджмънт за балансирано управление на оборотния капитал.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectфинансов анализbg_BG
dc.subjectуправление на оборотния капиталbg_BG
dc.subjectфинансова и икономическа кризаbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ – ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ПОСТКРИЗИСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record