Show simple item record

dc.contributor.authorХристов, Илиян
dc.contributor.authorДимитрова, Любомира
dc.date.accessioned2017-07-15T17:51:18Z
dc.date.accessioned2017-07-15T17:54:09Z
dc.date.available2017-07-15T17:51:18Z
dc.date.available2017-07-15T17:54:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3210
dc.description.abstractТекстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на този процес е лекотата на разбиране на оповестената текстова информация, съдържаща се във финансовите отчети. От съществено значение е тя да бъде цялостна, точна и достоверна, представена недвусмислено, ясно и конкретно, за да бъде лесно възприемана и разбираема за заинтересованите от нея потребители. Поради това интерес представлява емпиричното изследване на фактора „четивност“ на информацията, оповестена в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectчетивностbg_BG
dc.subjectразбираемостbg_BG
dc.subjectдостоверностbg_BG
dc.subjectгодишен доклад за дейносттаbg_BG
dc.titleМЕТРИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРА „ЧЕТИВНОСТ“ В ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record