Show simple item record

dc.contributor.authorБхая, Заки Мухамад Аббас
dc.contributor.authorЯсми, Басим Аббас Краиди
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:19Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:30Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:19Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3241
dc.description.abstractНастоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в дейността на компаниите. За целта ще бъдат анализирани решенията и значимостта на търговската марка в компанията за комуникации „Заин“. Наред с това проучването демонстрира ролята на търговската марка за удовлетворяване нуждите на клиентите. Изследователите използват стратегиите на М. Портър и предполагат наличието на три стратегии: стратегия за низкоразходно /ценово лидерство, стратегия на диференциацията, фокус стратегия. Направен е статистически анализ на събраните данни с помощта на SPSS, както и корелационен, регресионен и дисперсионен (ANOVA) анализ. Изследователите правят редица заключения, като най-важното от тях е наличието на силна връзка между компаниите и търговската марка, което може да се използва за постигане на конкурентно предимство в компанията „Заин“ за комуникация чрез услугите, извършвани от нейните дистрибутори.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectтърговска марка (бранд)bg_BG
dc.subjectконкурентно предимствоbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАКbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record