Show simple item record

dc.contributor.authorГолованова, Наталия
dc.contributor.authorБекаева, Анна
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:30Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:36Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:30Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3242
dc.description.abstractСъвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които се занимават с иновационна дейност, а също така нарасна обемът на експедираната иновационна продукция в общия обем на експедираната продукция. Дори тези положителни тенденции обаче не позволяват да се преодолее изоставането от развитите страни. Проблемите, произтичащи от ниската ефективност на иновационната дейност в Русия, по мнението на авторите, са свързани с проблемите и рисковете, възникващи в предприятията, които комерсиализират иновациите. Процесът на комерсиализация на иновациите има своята специфика и в зависимост от степента на участие на създателите на иновации в него може да се реализира посредством три различни начина – самостоятелно използване, частично отстъпване на правата за използване на иновациите, пълно предаване на правата за тяхното използване. Проблемите и рисковете, с които могат да се сблъскат предприятията в процеса на комерсиализация на иновациите, са представени от авторите по отношение на всеки метод. Също така в статията са изложени авторски предложения за активизиране внедряването на иновации от предприятията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectкомерсиализация на иновациитеbg_BG
dc.subjectрискове на иновационната дейностbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record