Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Дияна
dc.contributor.authorКушева, Галя
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:41Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:37:46Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:41Z
dc.date.available2017-07-26T16:37:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3244
dc.description.abstractЧаст от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и предприемане на мерки за тяхното преодоляване. На база дадените методически указания и публикуваната информация от Министерството на финансите, в настоящата разработка е представена методика за анализ на финансовите показатели на отделните общини. Извършен е анализ на дефинираните от законодателството финансови показатели на общините в България към края на 2015 г. и на тази основа са идентифицирани често срещани проблеми при финансовото управление в тази част от публичния сектор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectобщиниbg_BG
dc.subjectфинансово състояниеbg_BG
dc.subjectанализbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record