Show simple item record

dc.contributor.authorСИМЕОНОВ, Стефан
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:14Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:20Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:14Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3252
dc.description.abstractПри анализа на пазарния тренд се ползват различни технически и статистически методи и показатели, които обичайно се прилагат самостоятелно. Някои от основните принципи в техническия анализ, както и голяма част от количествените показатели, нямат достатъчна популярност. Налице са неизяснени въпроси относно изменението на информационните индикатори през пазарния тренд и същевременно се открива нереализиран потенциал в аналитичните методи. Всичко това поставя необходимостта от едно по-задълбочено и комплексно изследване на първичните борсови индикатори. За целта предлагаме комплексна методология за анализ на пазарния тренд, която интегрира сигналните функции на борсовите индикатори, статистическата вариация и честотната променливост, като прецизира тяхното изменение в отделните пазарни фази.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectанализ на борсовия трендbg_BG
dc.subjectфази на пазарния трендbg_BG
dc.subjectинвес- тиционна активностbg_BG
dc.subjectборсови индикаториbg_BG
dc.subjectсигнални функцииbg_BG
dc.subjectчестотна про- менливостbg_BG
dc.subjectкоефициент на динамикаbg_BG
dc.titleМЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record