Show simple item record

dc.contributor.authorНИКОЛОВА, Христина
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:20Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:26Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:20Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3253
dc.description.abstractПредставеното в статията изследване има за цел да разкрие потенциала за разширяване и интензифициране на публично-частните партньорства при изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. Предмет на изследването са съществуващите инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. В статията е представен анализ на европейския опит и резул¬тати от прилагането на инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. Обобщен е опитът на Европейската инвестиционна банка при използването на тези инструменти, които ще придобиват все по-важно значение след промяна в начина на използване на структурните фондове и отпускането на европейско финансиране за инфраструктурните проекти след 2020 г. Направен е критичен анализ на възможните форми за прилагане на ПЧП в транспортния отрасъл, дефинирани са областите на приложение и ползите от тях и са очертани основните проблематични области пред публичния и частния сектор при прилагане на ПЧП като форма за финансиране на проектите за изграждане на транспортна инфраструктура в страната.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectпублично-частни партньорстваbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectтранспортна инфраструктураbg_BG
dc.subjectинфраструктурни проектиbg_BG
dc.titleИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record