Show simple item record

dc.contributor.authorБАШЕВ, Храбрин
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:26Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:31Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:26Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3254
dc.description.abstractВ тази статия се прилага холистичен подход и се оценява устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Най-напред се представя методиката на изследването и се прави обща характеристика на анкетираните стопанства. След това се оценяват интегралната, управленческата, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на фермите като цяло и от различен размер, производствената специализация, екологическото и географското местоположение. Накрая се прави оценка на факторите за подобряване на устойчивостта на фермите и изводи за по-нататъшни изследвания и усъвършенстване на оценителната практика в отрасъла.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectустойчивост на фермитеbg_BG
dc.subjectуправленческиbg_BG
dc.subjectикономическиbg_BG
dc.subjectсоциалниbg_BG
dc.subjectекологически аспектиbg_BG
dc.titleУСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record