Show simple item record

dc.contributor.authorМАРИНОВ, Едуард
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:32Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:37Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:32Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3255
dc.description.abstractОсновната цел на статията е да се представят възможностите за търговия между България и Субсахарска Африка през призмата на географската структура на външнотърговските отношения с региона. Разгледана е външната търговия на България със субсахарските държави, като са обобщени тенденциите в динамиката на търговските потоци за периода 2003–2015 г., делът на Субсахарска Африка в българската външна търговия и стоковата структура на търговските потоци. В изложението подробно са представени основните търгувани продукти за водещите в търговските ни отношения страни, след което е разгледана динамиката на търговията с основните търговски партньори. В края са анализирани и най-сериозните случаи на по-сериозни колебания в търговията. Въз основа на анализа са направени изводи, показващи нарастващото значение на Субсахарска Африка във външнотърговските отношения на България.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectСубсахарска Африкаbg_BG
dc.subjectвъншна търговияbg_BG
dc.subjectдиверсификация на износаbg_BG
dc.titleТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record