Show simple item record

dc.contributor.authorЛилова, Румяна
dc.contributor.authorАнгелов, Петко
dc.date.accessioned2017-07-26T16:42:59Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:43:05Z
dc.date.available2017-07-26T16:42:59Z
dc.date.available2017-07-26T16:43:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3261
dc.description.abstractВ разработката се изследват въпросите, свързани с начина за определяне и икономическото значение на отделните видове бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) и по държавния бюджет. Уточнява се, че числовият израз на разликата между величината на приходите и разходите зависи от абсолютната сума на лихвените разходи по вътрешните и външните заеми. Анализира се динамиката на разликата между величината на приходите и разходите по КФП и по държавния бюджет. Доказва се, че темповете на изменение на консолидираното касово бюджетно салдо се разминават с темповете на изменение на касовото салдо по държавния бюджет, очертава се връзката на анализираните салда с утвърдените от Маастрих и регламентирани в Закона за публичните финанси референтни стойности. Аргументира се влиянието на темпа на изменение на номиналния размер на приходите и разходите за динамиката на анализираните касови бюджетни салда. Заключава се, че величината и относителният дял на бюджетното салдо спрямо БВП не застрашават финансовата стабилност на публичните финанси.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectконсолидирана фискална програмаbg_BG
dc.subjectдържавен бюджетbg_BG
dc.subjectбюджетно салдоbg_BG
dc.subjectбюджетен дефицитbg_BG
dc.subjectбюджетен излишъкbg_BG
dc.titleБюджетно салдо – технически и финансови аспектиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record