Show simple item record

dc.contributor.authorИсмаилов, Танер
dc.date.accessioned2017-07-26T16:43:17Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:43:22Z
dc.date.available2017-07-26T16:43:17Z
dc.date.available2017-07-26T16:43:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3264
dc.description.abstractВ статията са изследвани състоянието и тенденциите в развитието на социалната политика на Република България в периода 2000–2015 година. Значимостта на проучването е обусловена от факта, че съгласно Консолидираната фискална програма разходите, които държавата прави в посока осъществяване на социалната си политика, съпоставени към БВП на страната през изследвания период, варират в границите на значителните 14,35% до 18,39%. През разглеждания период в страната се работи в посока към разширяване обхвата и възможностите за развитие на социалната политика. Въпреки промените в икономическата конюнктура, размерът на средствата, които се разходват за социална защита, нараства, което представлява непротиворечиво доказателство за стабилната и устойчива социална политика на РБългария.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectсоциална политикаbg_BG
dc.subjectКФПbg_BG
dc.subjectразходи по функции „Социално осигуряванеbg_BG
dc.subjectподпомагане и грижи”bg_BG
dc.subject„Здравеопазване”bg_BG
dc.titleФинансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000–2015 г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record