Show simple item record

dc.contributor.authorЦанов, Емил
dc.date.accessioned2017-07-26T17:06:02Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:06:07Z
dc.date.available2017-07-26T17:06:02Z
dc.date.available2017-07-26T17:06:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3270
dc.description.abstractРазвитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа – управление на съдържание – управление на клиентска удовлетвореност“. Съществуват технологии, процедури и специализирани инструменти, чрез които съвременните комплексни среди за управление на съдържание да автоматизират процесите в целия жизнен цикъл на образователната дейност. Сложните и многообразни процеси, протичащи между обектите и субектите на колаборативно функциониране, изграждат възлите и отношенията в един хетерогенен, многомерен, оптимално управляем социален граф.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectуправление на съдържаниеbg_BG
dc.subjectуправление на взаимоотношенияbg_BG
dc.subjectобразователна информационна системаbg_BG
dc.subjectсоциална образователна средаbg_BG
dc.subjectсоциална мрежаbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record